• <div id="csk2a"></div>
 • <samp id="csk2a"></samp>
 • <strong id="csk2a"></strong>
 • <td id="csk2a"><td id="csk2a"></td></td>

  请选择城市

  请选择您当前城市中离您最近的体验店

  您所在的城市:-

  热门城市:
  按省份选择:
  快捷搜索:
  进入:
  体验店地址:
  体验店地址:

  今日金价

  换购金价: 黄金: 铂金: 18K金:

  欢迎光临珂兰钻石
  有任何疑问,都可以咨询我们哦~

  客户意见和建议
  意见和建议反馈提交
  全国

  ×
  定制专属婚戒 钻戒定制步骤 限量特惠裸钻
  裸钻定制_左上01 裸钻定制左下02
  裸钻定制中间
  裸钻定制右上01 裸钻定制右下02
  • 裸钻页面GIA系列
  形状 证书 钻重 颜色 净度 切工 抛光 对称 市场参考价 预约专享价
  GIA2367941755 0.3 K SI2 VG EX VG 4428 3247 咨询客服 立即查看
  GIA2366124467 0.3 K SI2 EX EX EX 4608 3379 咨询客服 立即查看
  GIA1367941776 0.3 K SI1 VG EX EX 4749 3483 咨询客服 立即查看
  GIA6362545596 0.3 K SI1 VG VG VG 4749 3483 咨询客服 立即查看
  GIA1365652065 0.3 K SI1 VG EX VG 4913 3603 咨询客服 立即查看
  GIA6362949646 0.3 K SI1 EX EX VG 4953 3632 咨询客服 立即查看
  GIA2366660553 0.3 J SI2 EX EX EX 4956 3634 咨询客服 立即查看
  GIA5366974571 0.3 K VS1 GD EX VG 4956 3634 咨询客服 立即查看
  GIA6341954439 0.32 K VS2 EX VG EX 4967 3642 咨询客服 立即查看
  GIA7356261300 0.3 K VS2 EX VG EX 4980 3652 咨询客服 立即查看
  GIA2346093100 0.3 K VS1 VG EX VG 4986 3656 咨询客服 立即查看
  GIA6352526568 0.3 K VS2 VG EX VG 4986 3656 咨询客服 立即查看
  GIA6351928958 0.3 K SI1 VG VG GD 4986 3656 咨询客服 立即查看
  GIA6361922622 0.3 L VS2 VG EX EX 4994 3662 咨询客服 立即查看
  GIA6365893370 0.32 J SI2 VG EX VG 5013 3676 咨询客服 立即查看
  GIA2366940397 0.32 J SI2 VG EX VG 5013 3676 咨询客服 立即查看
  GIA3375010922 0.3 K SI1 VG EX EX 5057 3708 咨询客服 立即查看
  GIA7361682412 0.3 I SI2 EX EX VG 5063 3713 咨询客服 立即查看
  GIA7361042944 0.3 K SI1 VG VG VG 5076 3722 咨询客服 立即查看
  GIA2364545391 0.3 K SI1 EX EX EX 5084 3728 咨询客服 立即查看
  198300 条记录 1/9915 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页
  ×
  × 确定
  钻石知识分类 +
  钻石百科+
  ×
  97在线观看视频